Eva Rozsypalová

Regresná terapia, dietológia, rozvoj osobnosti


Strom zivota

Regresná terapia

"Keď minulosť uzdravuje"

Regresná terapia je práca s podvedomím, ktoré je sklad všetkých zážitkov a pocitov. Príjemné zážitky nám problém nespôsobujú, čiže sa hľadá traumatický zážitok z minulosti, ktorý nám spôsobil psychický problém a často krát zapríčiňuje nechcené a nevedomé reakcie. Ak pochopíme problém a s ním spojené pocity, môžeme ich pri terapií uvoľniť.

Táto terapia je vhodná na riešenie fóbií, strachov, vzťahových disharmónií. Trvá 2 - 3 hodiny. Klient terapiu prežíva ako určitý druh vedomého sna, čiže ide o nehypnotický návrat do minulosti (detstvo, prenatál, minulý život). Klient tu pochopí príčinu svojich problémov, zmysel svojho života a svoje vzťahy s okolím a často dostane odpoveď na svoje otázky.

Príbeh z praxe: Klientka trpela fóbiou z výťahov. Pri terapií sa ukázalo, že tento problém pochádza z detstva, kedy na ňu staršia sestra pri hraní hádzala deku a držala ju pod ňou proti jej vôli. Pochopením tejto príčiny a uvoľnením pocitu sa tejto fóbie úspešne zbavila.

Iný prípad z praxe: Klientka prišla riešiť fóbiu z ohňa, bála sa i zapaľovača. Pri regrese si spomenula na to ako horela na hranici v 15. storočí ako bosorka. Pri pochopení príčiny a uvoľnení bloku mysle pochopila, že dnes sa už nemusí obávať, tieto ťažkosti rýchlo odzneli.


Rozhovor o regresnej terapii pre topky.sk: Odkaz na článok

O regresnej terapii a zmene mysle sa rozprávam s Alenkou Heribanovou v relácii Anjeli strážni:

Regresná terapia - prvá časť
Regresná terapia - druhá časť

Rozhovor o regresnej terapii s Janou Dúžikovou: Zážitky a skúsenosti